Contact

bodnarlegal s. r. o.
LAW OFFICE

Seat: Žriedlová 3, 040 01 Košice, Slovakia (2nd floor)
ID No: 51 865 459
TAX ID No: 2120808448
VAT ID No: SK2120808448 
Registration: Municipal court Košice, section Sro, insert no. 44372/V

JUDr. Ján Bodnár, attorney

Žriedlová 3, 040 01 Košice, Slovakia (2nd floor)
ID No: 42 329 191
TAX ID No: 1077824330
VAT ID No: SK1077824330

e-mail: bodnar@bodnarlegal.sk
tel.: +421 55 72 96 117
mobile: +421 917 933 544
web: www.bodnarlegal.sk
 

Map


Informácie pre klientov podľa zákona č. 136/2010 o službách na vnútornom trhu